Miquel Cortés

Aquí trobaràs informació que et pot interessar

15/03/2024

S’aprova el llibre sisè del Codi tributari català integrant les normes vigents sobre tributs cedits

08/02/2024
SEPE

El salari mínim interprofessional (SMI) publicat pel 2024 s’estableix a 1.134 euros

17/12/2023
Agencia Tributaria

Nou reglament de facturació: Sistema Veri*Factu

01/12/2023

Calendari laboral 2024

03/10/2023

Comunicació de dades degut al Reial Decret 504/2022, de 27 de juny, que afecta al Règim Especial de Treballadors Autònoms

28/06/2023

Dipòsit de Comptes Anuals

20/06/2023
Agencia Tributaria

Limitacions als pagaments en efectiu amb un import igual o superior a 1.000 euros

30/05/2023
Agencia Tributaria

Incentius fiscals en el IRPF als arrendaments d’immobles destinats a habitatge