El salari mínim interprofessional (SMI) publicat pel 2024 s’estableix a 1.134 euros