Comunicació de dades degut al Reial Decret 504/2022, de 27 de juny, que afecta al Règim Especial de Treballadors Autònoms