S’aprova el llibre sisè del Codi tributari català integrant les normes vigents sobre tributs cedits