El salari mínim interprofessional (SMI) publicat pel 2023 s’estableix a 1.080 euros